Categorii
imobiliare-marvis

Contact

CONTACT
office@imobiliare-marvis.ro
0785225855
0767377376
MARVIS HOUSE INVEST
Bucuresti, Sector 4

Categorii
imobiliare-marvis

Taxe si impozite

Taxe si Impozite
 Taxe si Impozite Sector 1
Directia venituri buget local pentru persoane fizice si juridice
Adresa: CALEA GRIVITEI nr. 208-210
Telefon: 224.03.94; 224.56.21
Program de lucru: L-V 9-17
 Taxe si Impozite Sector 2
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: B-DUL GARII OBOR nr. 10
Telefon: 252.84.09; 252.84.11
Program de lucru: L-V 9-19; S 8-14
 Taxe si Impozite Sector 2
Directia venituri buget local pentru persoane juridice
Adresa: STR. GRIGORE MOISIL nr. 12
Telefon: 242.08.82
Program de lucru: L-V 8-19
 Taxe si Impozite Sector 3
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: STR. CAMPIA LIBERTATII nr.36
Telefon: 324.71.96
Program de lucru: L-J 9-19; V 9-17; S 8-14
 Taxe si Impozite Sector 3
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: STR. LUCRETIU PATRASCANU nr. 3
Telefon: 340.07.02
Program de lucru: L-M-J 9-19; Marti-V 9-17
 Taxe si Impozite Sector 3
Directia venituri buget local pentru persoane juridice
Adresa: STR. SF. VINERI nr 32
Telefon: 327.51.44
Program de lucru: L-M-J 9-19; Marti-V 9-17; S 9-14
 Taxe si Impozite Sector 4
Directia venituri buget local pentru persoane fizice si juridice
Adresa: STR. NITU VASILE nr. 50-54
Telefon: 460.61.66;460.61.67
Program de lucru: L-V 9-19  Taxe si Impozite Sector 4
Directia venituri buget local pentru persoane juridice
Adresa: CALEA SERBAN VODA nr. 43
Telefon: 336.55.02
Program de lucru: L-V 9-19; S 9-14
 Taxe si Impozite Sector 5
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU nr. 8
Telefon: 314.69.07; 314.69.18
Program de lucru: L 9-17; M-M-J 9-19; V-S 9-14
 Taxe si Impozite Sector 5
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: B-DUL NATIUNILE UNITE nr. 3-5
Telefon: 336.32.35
Program de lucru: L-V 9-16; M-M-J 9-19
 Taxe si Impozite Sector 5
Directia venituri buget local pentru persoane juridice
Adresa: STR. SEBASTIAN – BI. S 13 nr. 23
Telefon: 424.37.48; 424.37.49
Program de lucru: L-V 9-17; M-M-J 9-18; S 9-14
 Taxe si Impozite Sector 6
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: STR. CENTURII nr. 7
Telefon: 430.04.12; 430.04.22
Program de lucru: L 9-17; M-M-J 9-19; V-S 9-14
 Taxe si Impozite Sector 6
Directia venituri buget local pentru persoane fizice
Adresa: STR. DRUMUL TABEREI nr. 18
Telefon: 413.77.90
Program de lucru: L 9-17; M-M-J 9-19; V 9-14
 Taxe si Impozite Sector 6
Directia venituri buget local pentru persoane juridice
Adresa: ALEEA BISTRA nr. 1
Telefon: 413.65.14
Program de lucru: L-J 9-19; V-S 9-14
 

Categorii
imobiliare-marvis imobiliare-stiri

Credite imobiliare

Doreşti să achiziţionezi un apartament, un teren, o casă, să-ţi refinanţezi creditul existent, dar să mai rămâi şi cu bani?
Află totul despre creditele ipotecare şi alege în cunoştinţă de cauză! Contacteaza-ne si-ti vom oferi colaborarea cu prima companie cu adevărat specializată în intermedierea de credite ipotecare care te consiliează gratuit în privinţa creditului care ţi se potriveşte.
Calculăm, analizăm, comparăm în locul tău şi pentru tine! Pe scurt, uite cum facem:

  1. Ne intâlnim şi discutăm pentru a-ţi crea profilul financiar.
  2. Analizăm informaţiile furnizate.
  3. Propunem soluţiile de creditare. Le analizăm împreună şi alegem soluţia care ţi se potriveşte cel mai bine.
  4. Pregătim dosarul cu documentele cerute de banca aleasă.
  5. Depunem dosarul şi îl urmărim până la finalizare. Intermediem semnarea documentelor de credit.

Banci recomandate pentru credite imobiliare:
 

broker de credite imobiliare
broker de credite imobiliare

Kiwi Finance 0767173066
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Royal Bank Of Scotland
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– VolskBank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– OTP Bank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– GE Money
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Credit Euro Bank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– BCR
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banc Post
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Transilvania
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Romaneasca
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Raiffeisen
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Alpha Bank
 

Categorii
legislatie-imobiliare

Certificat performanta energetica a cladirii

Astăzi, 19 iulie 2013, intră în vigoare legea nr. nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
Acest act normativ introduce o serie de modificări importante, atât în ceea ce privește obligațiile proprietarilor de clădiri, cât și în ceea ce privește regimul obținerii autorizațiilor de construire.
Proprietarii de clădiri au obligația de a prezenta certificatul de performanță energetică la vinderea sau închirierea imobilului
Conform noilor prevederi, investitorul, proprietarul sau administratorul unei clădiri are obligația de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, înainte de încheierea contractului de vânzare, respectiv închiriere, o copie a Certificatului, în scopul informării acestuia asupra performanței energetice a imobilului vizat. Această prevedere se aplică și în cazul apartamentelor, denumite în lege “unități de clădire”. În plus, în anunțurile de vânzare sau închiriere, proprietarul, investitorul sau administratorul este obligat să furnizeze și informații cu privire la indicatorii de performanță înscriși în certificatul energetic.
Vânzările sau închirierile de imobile încheiate în lipsa certificatului de performanță energetică sunt supuse nulităţii relative, putând fi atacate în justiție și anulate de către orice parte interesată.
La vânzarea unui imobil, vânzătorul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar, la încheierea contractului. De asemenea, la momentul înregistrării contractului de vânzare-cumpărare la organul fiscal competent, se va depune și o copie a certificatului de performanță energetică.
În privința imobilelor aflate în construcție, investitorul, proprietarul sau administratorul acestuia are obligația de a obține un certificatul energetic și de a-l prezenta, în original, comisiei responsabile de recepţie la finalizarea lucrărilor, Certificatul se anexează, în copie, la procesul verbal de recepţie, constituind parte integrantă din cartea tehnică a construcţiei. Procesele verbale de recepție neînsoțite de certificatul de performanță energetică sunt lovite de nulitatea absolută.
Pentru ce imobile este obligatoriu certificatul de performanță energetică
Certificatul energetic se întocmește pentru clădirile (și unitățile acestora), care se construiesc, se vând, se închiriaza sau sunt supuse renovărilor majore și se încadrează în oricare dintre următoarele categorii: locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, construcții destinate activităților sportive, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. Totodată, certificatul energetic se întocmește și pentru clădirile aflate în proprietatea / administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.
Nu se elaborează certificat energetic pentru clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită și care nu pot fi reabilitate din puntul de vedere al performanței energetice fără a le modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; lăcașurile de cult sau alte clădiri dedicate activităților cu caracter religios; clădiri provizorii, prevăzute a se utiliza pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale; ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie; clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an și clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp.
Cine eliberează cerificatul energetic și cât costă
Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, a proprietarului sau a administratorului clădirii (respectiv a unității de clădire). Certificatul energetic este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepția situației în care, în acest interval, la clădire se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice.
Auditorii energetici sunt atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajați ai unor firme. Pentru elaborarea unui certificat energetic, solicitantul va pune la dispoziția auditorului planurile imobilului din fişa de cadastru OCPI sau din contractul de vânzare-cumpărare, informaţii legate de istoricul clădirii (inclusiv modificări de spaţiu, de funcţiune, reabilitări) şi cartea tehnică a clădirii sau, în cazul în care aceasta lipsește, un releveu al cădirii care să evidențieze conceptul de arhitectură și compartimentările pentru fiecare nivel; dimensiunile și formele elementelor de construcții (fundații, pereți, stălpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele șarpantei), dimensiunile și amplasarea golurilor din pereți; structura anvelopei; ușile și ferestrele utilizate și tipul acestora; modul de realizare a separării între spațiile cu funcțiuni și regimuri de temperatură diferite (anexe, spații secundare); planurile instalațiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum și electrice.
ATENȚIE! Certificatul de performanță energetică poate fi elaborat și eliberat NUMAI DE CĂTRE AUDITORII ENERGETICI ATESTAȚI de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Tariful pentru elaborarea și eliberarea certificatului de performanță energetică se stabilește după o formulă ce ia in calcul un cost unitar pentru pregătirea lucrării şi documentare, tariful unitar al lucrării (euro/ mp), aria desfăşurată a imobilului şi cinci coeficienţi (locaţie, documentaţie, complexitate, instrumentare şi refolosire).
Noi obligații asociate obținerii autorizației de construire
Potrivit noilor reglementări, la construcția de clădiri noi (sau ansambluri de clădiri), prin certificatul de urbanism emis vederea obţinerii autorizaţiei de construire se impune, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării de sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător. Acest studiu se elaborează de către proiectant și este parte componenta a studiului de fezabilitate.
De asemenea, în cazul lucrărilor de renovare majoră, performanța energetică a imobilelor renovate trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele impuse de lege, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic. Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de renovare majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit energetic.
Legea impune ca toate clădirile noi a căror recepție se efectuează începând cu 31 decembrie 2020 să aibă un consum de energie convențională “aproape egal cu zero”. Excepție fac clădirile noi din proprietatea administrației publice, care trebuie să se conformeze acestei obligații începând cu 31 decembrie 2018.
Sistemul de control și sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor legale
Noua lege introduce un sistem de control exercitat de Inspectoratul de Stat în Construcții în vederea verificării gradului de îndeplinire, de către administrația publică și auditorii energetici autorizați, a obligațiilor cu privire la Certificatele de performanță energetică. În plus, legea prevede o serie de sancțiuni, aplicabile în cazul auditorilor energetici și al instituțiilor care nu respectă obligațiile legale. De asemenea, legea stipulează clar faptul că emiterea certificatului de urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire, fără întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării de sisteme alternative de eficiență ridicată constituie contravenție și se sancționează a conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Categorii
imobiliare-marvis

Servicii imobiliare

– promovare imobliare – publicitate imobiliare – servicii imobiliare –
AGENTIA IMOBILIARA Marvis House Invest 
Este o agentie imobiliara care se adreseaza  tuturor categoriilor de clienti interesati de investitii imobiliare oferind acestora servicii profesionale. Principiile de baza dupa care se conduce echipa Marvis House Invest sunt: experienta,integritate si profesionalism.
CERTIFICAT ENERGETIC  Tel.0767377376
1. SERVICII DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA  Tel.0722449557
2. SERVICII DE AMENAJARI INTERIOARE 
 Tel.0767141248
3. SERVICII DE ARHITECTURA
4. SERVICII DE PROIECTARE CONSTRUCTII
5. SERVICII DE DIRIGINTE SANTIER
6. SERVICII DE LUCRARI DE CONSTRUCTII

  • ZUGRAVI
  • ZIDARI
  • INSTALATORI
  • PARCHETARI
  • Tel.0767141248

7. SERVICII DE MENAJERE SI CURATENIE
8. SERVICII DE CONFECTIONARE GARDURI DE FIER FORJAT
 Tel. 0745616844
9. SERVICII DE CONSULTANTA IMOBILIARA 
Tel. 0767377376
10. SERVICII DE PROTECTIE SI PAZA
11. SERVICII DE GRADINARIT SI AMENAJARE PEISAGISTICA
12. SERVICII DE ACVARISTICA
13. SERVICII DE VIDANJARE
14. SERVICII DE CONFECTIONARE SI REPARARE MOBILIER – MOBILA LA COMANDA Tel. 0764393100
15. SERVICII DE MUTARI MOBILIER
16. SERVICII DE REPARATII ELECTROCASNICE SI ELECTRONICE 
17. SERVICII DE MONTAJ AER CONDITIONAT – INCARCARI CU FREON 
Tel. 0767520550
Agentia percepe un comision de 50% de inchiriere si un comision de 3% la vanzare.

Categorii
imobiliare-stiri

Cariera

Agentia imobiliara Marvis House Invest angajeaza personal tânăr şi
dinamic. Oferim comision la vanzare respectiv inchiriere, asteptam CV-ul
dvs. la adresa de mail office@imobiliare-marvis.ro

Categorii
imobiliare-marvis

Calcul taxe

Categorii
imobiliare-stiri

Taxe notariale

TAXE NOTARIALE
Taxe si impozite ce trebuiesc platite la notar:
Taxe ce trebuie platite de vanzator, persoane fizice:
Incepand cu 01.01.2007 proprietarul unui imobil de orice fel (casa, apartament, teren cu sau fara constructii) trebuie sa plateasca in momentul transferului de proprietate un impozit calculat dupa cum urmeaza:
1) Pentru imobilele de orice fel dobandite in termen de 3 ani pana la data instrainarii:
-3 % pana la valoarea de 200.000 RON,.inclusiv
-2 % + 6.000 RON la valoare ce depaseste 200.000 RON
2) Pentru imobilele dobandite de peste 3 ani:
-2 % pana la valoarea de 200.000 RON, inclusiv
-1 % + 4.000 RON la valoarea ce depaseste 200.000 RON
Impozitul trebuie platit la NOTARUL PUBLIC in momentul autentificarii contractului de vanzare-cumparare si se calculeaza la valoarea imobilului declarata de parti la notar.
3) Sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.
4) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la
alin (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale în termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
Taxe ce trebuie platite de cumparator:
La incheierea contractului de vanzare-cumparare cumparatorul plateste la NOTARUL PUBLIC numai onorariul notarial.
Onorariul notarial se plateste in momentul incheierii actului de vanzare-cumparare si se calculeaza in functie de valoarea declarata de parti la Notar.
Taxe platite de persoane juridice:
-impozitul pe profit aferent operatiunii de vanzare-cumparare
-taxa de cadastru si publicitate imobiliara in valoare de 100 RON + 1 % din valoarea imobilului declarata de parti la notar.
 

Categorii
imobiliare-stiri

Termeni tehnici imobiliare

Termeni tehnici necesari in imobiliare
C.U – Certificatul de urbanism
Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale,
prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic
si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si
amenajarea teritoriului – spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul,
cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de
teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, etc.), precum si lista
avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii
Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:
– cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului
– documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism
– plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul
judetean de cadastru, geodezie si cartografie
– plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500) si memoriu de prezentare
– act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului (optional)
C.U.T – Coeficientul de Utilizare al Terenului
Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a
tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).
P.A.C – Proiectul pentru Autorizatia de Construire
Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia
se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea,
executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii
Actele si documentele necesare obtinerii autorizatie de construire:
– cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa
– proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)
– documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie
– actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a
lucrarilor de constructie
– certificatul de urbanism
– avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism
– declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului P.A.D – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare
Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia
se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si reproiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si
autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale
regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.
P.O.T – Procentul de Ocupare al Terenului
Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si
Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza
astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in
cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea
construi pe sfert din suprafata terenului).
Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi
amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al
Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de
Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in
autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.
P.U.D – Plan Urbanistic de Detaliu
Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic
General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si detailand continutul
acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din
Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. P.U.D-ul reprezinta documentatia
prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a
unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si
vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei
constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de
urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca
nu exista P.U.D pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza P.U.Gului si P.U.Z-ului.
P.U.G – Plan Urbanistic General
Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a
teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.
Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism
pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din
extravilan). In acelasi timp, P.U.G-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai
apoi in detaliu, la scara mai mica, P.U.Z-urile si apoi P.U.D-urile. P.U.Z – Plan Urbanistic Zonal
Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a
dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii,
productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii
urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localitatii din care face parte. Prin P.U.Z
se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii)
necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata
(P.U.Z-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizanduse etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).
 

Categorii
imobiliare-stiri

Adrese si program Judecatorii

Judecatorii – adrese si program judecatorii
 
 Judecatoria Sectorului 1
Adresa: Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4
Telefon: 021.318.77.01 int. 464
 Judecatoria Sectorului 2
Adresa: B-dul. Unirii, nr.37, sector 3
Telefon: 021.408.36.00
 Judecatoria Sectorului 3
Adresa: Str.Ilfov 6, sector 3
Telefon: 021.3138739, 021.3139915
 Judecatoria Sectorului 4
Adresa: Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4
Telefon: 021.313.29.54
 Judecatoria Sectorului 5
Adresa: Str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4
Telefon: 021.319.51.80, 021.319.51.81
 Judecatoria Sectorului 6
Adresa: Str. Stirbei-Voda Numarul115
Telefon: 021.637.23.18; 021.637.23.19
 Ministerul Justitiei
Adresa: Str. Apolodor nr. 17
Telefon: 314.44.00
 Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa: Bulevardul Unirii nr.37
Telefon: 021 – 408.36.00; 408.37.00
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa: Splaiul Independentei nr.5,
Tel 021.319.51.80, 021.319.51.81, 021.319.51.83
 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Adresa: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2
Tel: 021-310.39.08/021-310.39.09/021-310.39.12