Categorii
imobiliare-marvis imobiliare-stiri

Credite imobiliare

Doreşti să achiziţionezi un apartament, un teren, o casă, să-ţi refinanţezi creditul existent, dar să mai rămâi şi cu bani?
Află totul despre creditele ipotecare şi alege în cunoştinţă de cauză! Contacteaza-ne si-ti vom oferi colaborarea cu prima companie cu adevărat specializată în intermedierea de credite ipotecare care te consiliează gratuit în privinţa creditului care ţi se potriveşte.
Calculăm, analizăm, comparăm în locul tău şi pentru tine! Pe scurt, uite cum facem:

  1. Ne intâlnim şi discutăm pentru a-ţi crea profilul financiar.
  2. Analizăm informaţiile furnizate.
  3. Propunem soluţiile de creditare. Le analizăm împreună şi alegem soluţia care ţi se potriveşte cel mai bine.
  4. Pregătim dosarul cu documentele cerute de banca aleasă.
  5. Depunem dosarul şi îl urmărim până la finalizare. Intermediem semnarea documentelor de credit.

Banci recomandate pentru credite imobiliare:
 

broker de credite imobiliare
broker de credite imobiliare

Kiwi Finance 0767173066
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Royal Bank Of Scotland
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– VolskBank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– OTP Bank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– GE Money
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Credit Euro Bank
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– BCR
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banc Post
 
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Transilvania
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Romaneasca
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Banca Raiffeisen
 
 
banci credit imobiliare
banci credit imobiliare

– Alpha Bank
 

Categorii
imobiliare-stiri

Cariera

Agentia imobiliara Marvis House Invest angajeaza personal tânăr şi
dinamic. Oferim comision la vanzare respectiv inchiriere, asteptam CV-ul
dvs. la adresa de mail office@imobiliare-marvis.ro

Categorii
imobiliare-stiri

Taxe notariale

TAXE NOTARIALE
Taxe si impozite ce trebuiesc platite la notar:
Taxe ce trebuie platite de vanzator, persoane fizice:
Incepand cu 01.01.2007 proprietarul unui imobil de orice fel (casa, apartament, teren cu sau fara constructii) trebuie sa plateasca in momentul transferului de proprietate un impozit calculat dupa cum urmeaza:
1) Pentru imobilele de orice fel dobandite in termen de 3 ani pana la data instrainarii:
-3 % pana la valoarea de 200.000 RON,.inclusiv
-2 % + 6.000 RON la valoare ce depaseste 200.000 RON
2) Pentru imobilele dobandite de peste 3 ani:
-2 % pana la valoarea de 200.000 RON, inclusiv
-1 % + 4.000 RON la valoarea ce depaseste 200.000 RON
Impozitul trebuie platit la NOTARUL PUBLIC in momentul autentificarii contractului de vanzare-cumparare si se calculeaza la valoarea imobilului declarata de parti la notar.
3) Sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.
4) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la
alin (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale în termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
Taxe ce trebuie platite de cumparator:
La incheierea contractului de vanzare-cumparare cumparatorul plateste la NOTARUL PUBLIC numai onorariul notarial.
Onorariul notarial se plateste in momentul incheierii actului de vanzare-cumparare si se calculeaza in functie de valoarea declarata de parti la Notar.
Taxe platite de persoane juridice:
-impozitul pe profit aferent operatiunii de vanzare-cumparare
-taxa de cadastru si publicitate imobiliara in valoare de 100 RON + 1 % din valoarea imobilului declarata de parti la notar.
 

Categorii
imobiliare-stiri

Administratii financiare

Administratii financiare
 
 Administratia financiara sector 1
Adresa: Str. Roma nr.7, sector 1
Telefon: 230 17 00
Program de lucru: 8.00-13.00 L-V – 18.00-20.00 L si J
 Administratia financiara sector 2 – pentru persoane fizice
Adresa: Str. Avrig, nr. 63, sector 2
Telefon: 256 99 35, 256 99 13
Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J
 Administratia financiara sector 2 – pentru persoane juridice
Adresa: Str. C.A. Rosetti nr.39, sector 2
Telefon: 313 40 08, 313 31 97
 Administratia financiara sector 3 – pentru persoane fizice
Adresa: Str. Lucretiu Patrascanu nr.10, sector 3
Telefon: 340 47 81, 340 16 00
Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J
 Administratia financiara sector 3 – pentru persoane juridice
Adresa: Calea Mosilor nr. 156, sector 2
Telefon: 314 62 22
 Administratia financiara sector 4 – pentru persoane fizice
Adresa: Str. Cutitul de Argint nr.7, sector 4
Telefon: 336 99 40, 336 99 05
Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J
 Administratia financiara sector 4 – pentru persoane juridice
Adresa: Str. Mariuca nr.14, bl.109, sector 4
Telefon: 334 61 38
 Administratia financiara sector 5
Adresa: Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5
Telefon: 410 06 12, 410 49 41, 410 10 94
Program de lucru: 8.00-11.00 L-J 16.00-18.00 L si J
 Administratia financiara sector 6
Adresa: Str. Popa Tatu nr.7, sector 6
Telefon: 315 32 68
Program de lucru: 8.00-12.00 L-V 16.00-18.00 L si J
 

Categorii
imobiliare-stiri

Birouri de Carte Funciara

Birouri de Carte Funciara
 Birou de Carte Funciara Sector 1
Primiri Acte: 9.00-11.30
Eliberari Acte: 13.00-15.00
Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 1, sect.3
 Birou de Carte Funciara Sector 2
Primiri Acte: 9.00-11.30
Eliberari Acte: 13.30-15.30
Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 1, sect.3
 Birou de Carte Funciara Sector 3
Primiri Acte: 9.00-11.00
Eliberari Acte: 13.30-15.00
Adresa: Str. Ilfov nr.6, parter, sect.3
 Birou de Carte Funciara Sector 4
Primiri Acte: 9.00-12.00 Marti si Joi
Eliberari Acte: 13.00-15.30 Luni si Joi
Adresa: Bd. George Cosbuc nr. 11, sect.4
 Birou de Carte Funciara Sector 5
Primiri Acte: 9.00-11.00
Eliberari Acte: 14.00-15.30
Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 2, sect.3
 Birou de Carte Funciara Sector 6
Primiri Acte: 9.00-11.30
Eliberari Acte: 12.30-14.00
Adresa: Str. Popa Tatu nr.5, sect.1
 

Categorii
imobiliare-stiri

Dictionar imobiliar

Dictionar Imobiliar
 
 ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa
incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.
Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect
asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile
convenite prin respectivul acord prealabil.
 AFINI – persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot.
Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitatetermen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile
dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)
 CADASTRU – sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin
care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a
tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,
indiferent de destinatia lor de proprietate.
 CARTE FUNCIARA – inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de
publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F
se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate
actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se
intocmeste si se numeroteaza pe localitati.
 CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE
– expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest
concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni,
aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.
 CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE – aptitudinea
generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se
circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.
 CLAUZA CONTRACTUALA – stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului
libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.
 CONCESIUNE – operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati
economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri
proprietate de stat.
 CONTRACT DE COMISION – contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica
numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent,
sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind
pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea
operatiunii realizate.  CONTRACT DE COMODAT – contract prin care o persoana numita comodant, remite,
spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia
pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.
 CONTRACT DE DONATIE – contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care
una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala,
patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul
celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in
schimb.
 CONTRACT DE INTRETINERE – contract in virtutea careia una din parti numita
intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti,
numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele
necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.
 CONTRACT DE LOCATIUNE – contractul in virtutea caruia o persoana numita
locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a
unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui
pret corespunzator.
 CONTRACT DE MANDAT – contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se
obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o
imputernicire in acest scop.
 CONTRACT DE RENTA VIAGERA – contract prin efectul caruia o persoana numita
credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta
persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei
dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.
 CONTRACT DE SCHIMB – contract prin care partile, numita copermutanti, dau
fiecare celeilalte un lucru pentru altul.
 CONTRACT DE SUBLOCATIUNE – acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a
dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza
acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.
 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE – contract prin care una din parti, numita
vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator,
care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani
convenita ca pret al bunului vandut.
 DREPT DE ABITATIE – drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu
poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din
casa pe care nu o locuieste.  REPT DE CREANTA – exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic
obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face
sau a nu face ceva.
 DREPT DE IPOTECA – drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al
debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar
dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu
prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
 DREPT DE PREEMTIUNE – facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata
oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.
 DREPT DE PROPRIETATE – drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui
lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective
sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa
dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes
propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a
drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei
existente.
 DREPT DE SERVITUTE – drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care
dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate
asupra lucrului altuia.
 DREPT DE SUPERFICIE – drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o
persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe
terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un
drept de folosinta.
 DREPT DE UZUFRUCT – drept real care confera titularului sau posesia si folosinta
asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in
aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta
lucrurilor respective.
 EVICTIUNE – termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte,
a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in
exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare
survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care
exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.
 GAJ – contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o
terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in
vederea garantarii executarii unei obligatii.
 POPRIRE – modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani,
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice
existente.
 PROMISIUNE DE CONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se
obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in
prezent.
 REZILIERE – termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului
sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si
pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a
contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.
 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI – desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a
contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a
neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.
 SUBROGATIE – procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport
juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial)
datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate
drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.
 VICII ASCUNSE – desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale
bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii
bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin
mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi
intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa
masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa
plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.
 TESTAMENT – act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin
care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai
de o parte din aceasta.
 

Categorii
imobiliare-stiri

Ghidul cumparatorului

Ghidul cumparatorului
 
1. Nu va grabiti – ALEGEREA UNEI PROPRIETATI IMOBILIARE CERE TIMP
Niciodata nu este bine sa va opriti asupra unei proprietati imobiliare inainte de a observa cel
putin trei, patru saptamani ce se intampla in general pe piata imobiliara pentru a va informa bine
asupra preturilor si tendintelor de pe piata. Este bine sa vorbiti cu mai multi proprietari si sa va
sfatutiti cu un agent imobiliar pentru a putea analiza nivelul preturilor din acel moment.
2. Agentiile imobiliare
Desi nu este obligatoriu, sfatul nostru este sa apelati la o agentie imobiliara si va veti simplifica
viata.
De ce este bine sa apelati la o agentie imobiliara?
Pentru ca zi de zi au de a face cu proprietari si oferte imobiliare. Un agent imobiliar experimentat
va va spune ce case sunt de vanzare, la ce preturi, ce anume trebuie sa verificati la o casa, va da
informatii despre amplasament, despre zona, despre vecinatati, despre documentatia care trebuie
stransa pentru actele de vanzare cumparare, daca are sau nu casa ipoteca, cine are dreptul sa o
vanda si multe alte lucruri foarte importante.
3. Cum alegeti o agentie imobiliara?
In primul rand, agentia trebuie sa fie usor de identificat. Firma trebuie sa aiba un sediu fix, sa fie
semnalizata (cu firma la intrare), sa aiba un birou amenajat ca punct de lucru cu publicul, cu
secretariat, dar si o sala de negocieri, in care se poate discuta in particular cu clientii amanuntele
legate de plata, bani, confidentialitate, etc. Este bine ca agentia sa fie afiliata unei uniuni
profesionale, unde sa-i puteti verifica activitatea, daca a avut sau nu abateri si daca este
acreditata. Totusi, nu este obligatorie acreditarea. Este de notorietate faptul ca multe agentii se
lauda ca sunt membrii fondatori ai UNAI, dar de fapt aceasta (UNAI) nici nu mai exista.
Credem ca pana la urma cel mai important factor este increderea pe care v-o inspira oamenii din
agentia respectiva.
4. Agentul imobiliar
Activitatea agentului imobiliar si a agentiei imobiliare sunt reglementate de legea privind
infintarea societatilor comerciale si OG3/2000 privind activitatea si obligatiile legale ale
agentului imobiliar. Din pacate aceasta este oarecum nelucrativa in sensul ca este plina de
confuzii si lipsita de coerenta unei legi care in fond reglementeaza o activitate economica cu
implicatii profunde.
In practica, agentiile imobiliare respectabile au adoptat codul de etica si practica corecta, astfel
incit Dvs. sa puteti sa va rezolvati problema imobiliara in siguranta, rapid si profesional.
Practica pietei imobiliare din Bucuresti a impus asa numitul agent imobiliar dublu care poate
reprezenta atit cumparatorul, cit si vinzatorul. Reprezentarea de catre o agentie dubla cere
cunoasterea si consimtamintul ambelor parti, vinzatorul si cumparatorul. De fapt, agentul dublu
se angajeaza sa serveasca interesele ambelor parti. Acest lucru se intimpla pe toata durata
desfasurari tranzactiei. Comisionul agentului imobiliar este platit atat de vanzator cit si de
cumparator. Cuantumul comisionului este de obicei situat intre 4-6% si impartit intre vanzator si cumparator. La inchirieri comisiunul se situeaza in jurul valorii chiriei pe o luna. Daca lucrati cu
un agent, aveti doua optiuni: puteti lucra cu un agent in regim de contract de intermediere
exclusiv sau puteti lucra cu un agent in regim de contract de intermediere deschis.
5. Atentie la transferul legal al proprietatii
Actul se incheie numai la notar
Cumpararea unui bun imobil trebuie facuta cu act autentic, adica printr-un act incheiat la
notariat, cu respectarea prevederilor legale.
La notariat, vanzatorul trebuie sa prezinte actele lui de proprietate, dovada ferma ca imobilul nu
este grevat de sarcini, de datorii, ca nu a fost vandut anterior. Inaintea prezentarii la notariat,
partile, respectiv vanzatorul si cumparatorul, trebuie sa cada de acord cu unele probleme de
amanunt, pentru a evita unele discutii in fata notarului (pretul stabilit, cine va plati taxele de
timbru si cele notariale, in ce conditii va intra noul proprietar in posesia imobilului etc).
Cine semneaza actele
Chiar daca redactarea actului se face de catre notar sau avocat, este recomandabil ca partile sa se
uite atent pe document. Se impune – atunci cand cel care vinde este casatorit – ca ambii soti sa
semneze actul, deoarece toate bunurile dobandite de soti in timpul mariajului sunt comune. Daca
vanzarea se face de catre unul dintre soti, fara stirea si asentimentul celuilalt, actul, desi incheiat
in fata notarului, poate fi atacat in justitie si anulat.
Atentie la pretul din contract
Un element important al actului de vanzare-cumparare il constituie pretul.
De foarte multe ori, in dorinta de a plati taxe mai mici, partile cad de acord sa treaca un pret mai
mic decat cel stabilit. Acest lucru nu este insa de fiecare data in interesul partilor. De exemplu, in
cazul in care va mai avea loc un proces facut de cineva care revendica o calitate de proprietar
asupra casei, lucrurile devin complicate. Daca instanta de judecata va dispune pe baza probelor
administrate anularea actului autentic de vanzare-cumparare, atunci in mod firesc, cumparatorul
are dreptul sa-si primeasca suma platita drept pret trecuta in contract. Pe de alta parte, vanzatorul
poate avea si el necazuri cu ocazia declararii unui pret mai mic. Este posibil ca la un moment dat
cumparatorul sa pretinda ca a platit o suma mai mare decat s-a convenit ca pret al vanzarii.
Atentie la clauza eliberarii
In practica, se intalnesc multe situatii cand se fixeaza o data certa, dar vanzatorul nu paraseste
imobilul, iar in lipsa de precizari clare in actul de vanzare, se ajunge chiar la procese, la amanari
lungi si obositoare, la nervi, etc.
Cereti garantii explicite
In contract, vanzatorul trebuie sa garanteze ca imobilul nu este grevat de servituti sau alte sarcini
ori ca nu a mai fost vandut si altuia. Lumea imobiliara autohtona a fost in ultimii ani zguduita de
o serie intreaga de scandaluri pornite de la faptul ca escrocii, cu complicitatea notarilor, au dat
tepe de miliarde. Pentru a se evita asemenea situatii, este bine ca dosarul de vanzare-cumparare
sa fie complet. Acesta va contine, pe langa contractul propriu-zis, dovada inscrierii in cartea
funciara (dupa ce in prealabil s-a obtinut un numar cadastral) si certificatul fiscal (obtinut de la
administratia financiara).
E bine sa aveti martori
E bine ca la notariat cumparatorul sa fie insotit de inca o persoana sau doua. Acestea,
recomandabil sa nu fie rude apropiate, pot fi citate ca martori daca vreodata vanzatorul ar incerca
rasturnarea actului.
Fii in continuare precautOdata incheiat contractul de vanzare-cumparare, oricine poate fi sigur ca este proprietar.
Masurile de precautie nu trebuie sa lipseasca totusi. Cumparatorul sa se asigure ca cel care i-a
vandut casa, i-a remis toate actele de proprietate (contract de vanzare-cumparare, certificat de
mostenitor, act de donatie etc). De asemenea, tot la notariat va trebui trecuta transcrierea,
inregistrarea proprietatii pe numele cumparatorului. Ultimul drum va fi facut la administratia
financiara, unde se va cere trecerea rolului imobilului pe numele noului proprietar.
Succes la cumparaturi!
 

Categorii
imobiliare-stiri

Ghidul vanzatorului

Ghidul vanzatorului
Din moment ce ati ajuns aici este evident ca intentionati sa vindeti o proprietate imobiliara. Iata
cateva informatii ce va ajuta sa incheiati o afacere cat mai profitabila pentru dumneavoastra.
Pentru a realiza acest lucru sant necesari cativa pasi pe care trebuie sa-i parcurgeti:
1. Pregatirea actelor
Inainte de a pune in vanzare o proprietate imobiliara este necesar sa va asigurati ca toate actele
sunt in regula, exemplu: daca este intabulat si declarat la finante, succesiunea incheiata,
impozitele platite la zi, ipoteca radiata din foaia de sarcini a imobilului – daca e ste cazul, etc.
Puteti pierde o oferta foarte buna sau un client daca toate aceste aspecte nu sunt puse la punct.
2. Pretul
Bineinteles ca dumnavoastra sperati sa obtineti o suma cat mai mare la incheierea tranzactiei.
Totusi situatia trebuie privita in mod realist. Apeland la toate informatiile din piata sau la
serviciile unei agentii imobiliare veti avea parte de consiliere gratuita in domeniul imobiliar si
veti obtine o evaluare realista a pretului.
Nu uitati ca majoritatea cumparatorilor sunt informati si analizeaza intotdeuna mai multe oferte.
Evident ca vor alege cea mai avantajoasa oferta ce o gasesc dupa crireriile lor de selectie.
Pretul depinte in mare masura si de perioada de timp in care doriti sa vindeti. O vanzare urgenta
presupune intotdeauna si un pret mai mic, in timp ce pretul cel mai bun poate fi obtinut doar daca
nu va grabiti.
3. Publicitatea
Oferta dumneavoastra trebuie facuta publica si veti fi cu atat mai avantajat cu cat sporiti caile si
modalitatile de expunere publica. Noi va sugeram sa promovati oferta dumneavoastra utilizand
toate formele de publicitate: internet, publicatii locale si nationale, reviste de afaceri, etc., in felul
acesta veti avea posibilitatea sa intrati in contact direct atat cu potentialii clienti cat si cu diferite
agentii imobiliare.
In functie de impactul publicitatii facute, puteti reveni la etapa pretului, facand ajustarile
necesare: cresterea sau scaderea pretului.
4. Selectionarea unei agentii imobiliare
Este bine pentru dumneavoastra sa luati in considerare toate ofertele ferme primite si sa decideti
daca lucrati sau nu cu o agentie imobiliara, sau daca veti lucra exclusiv cu o singura agentie
imobiliara. Negocierea pretului depinde in mare masura de acestea. Nu uitati sa negociati totul la
maxim, sa cereti in permanenta imposibilul ca sa fiti sigur ca veti obtine tot ce este posibil – ne
referim atat la pretul proprietatii imobiliare, cat si la toate conditiile de colaborare cu o agentie:
termene, comisioane, taxe, etc.
Totusi nu uitati ca marja de negociere este una dintre cele mai raspandite strategii aplicate pe
piata imobiliara, iar aratandu-va rezonabil si deschis la negociere puteti castiga cumparatorul de
partea dvs. 5. Selectionarea ofertelor
Nu pierdeti contactul cu potentalii cumparatori. Implicati-va direct in toate negocierile chiar daca
lucrati sau nu cu o agentie imobiliara. Tineti cont de sfatul agentului, nu uitati ca el este de partea
Dvs.
6. Intocmirea actelor
Daca lucreti cu o agentie imobiliara, atunci lucrurile sunt simple – agentia se ocupa de toate
actele, Dvs. doar trebuie sa le semnati. Nu uitati ca actele trebuie autentificate de un notar,
vanzarea efectiva facandu-se doar in fata acestuia.
Daca nu vindeti printr-o agentie atunci tot la un notar trebuie sa ajungeti, numai ca actele trebuie
sa le pregatiti singur.
Desi nu este obligatoriu, sfatul nostru este sa apelati la o agentie imobiliara.
Apeland la o agentie puteti evita situatii neplacute cum ar fi:
– Transformarea imobilului dumneavoasta intr-un pasaj pietonal pe unde sa treaca    zeci de
vizitatori mai mult sau mai putin interesati.
– Risipa de timp si bani pentru: pregatirea documentatiei de vanzare, studierea    pietei, gasirea
potentialilor cumparatori
– Implicarea in tranzactii care ar putea avea urmari dintre cele mai neplacute
– Imposibilitatea finalizarii unei tranzactii odata incepute
– Neplaceri ce decurg din evaluarea gresita a imobilului
In mod normal, apeland la o agentie imobiliara, vanzatorul are urmatoarele avantaje:
– Evaluarea realista a pretului
– Publicitatea ofertei
– Selectia cumparatorilor
– Securitatea tranzactiei
– Obtinerea in timpul cel mai scurt a pretului optim
– Verificarea si realizarea in timp util a documentatiei de vanzare
Vanzare buna!
 

Categorii
imobiliare-stiri

Adrese si program Judecatorii

Judecatorii – adrese si program judecatorii
 
 Judecatoria Sectorului 1
Adresa: Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4
Telefon: 021.318.77.01 int. 464
 Judecatoria Sectorului 2
Adresa: B-dul. Unirii, nr.37, sector 3
Telefon: 021.408.36.00
 Judecatoria Sectorului 3
Adresa: Str.Ilfov 6, sector 3
Telefon: 021.3138739, 021.3139915
 Judecatoria Sectorului 4
Adresa: Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4
Telefon: 021.313.29.54
 Judecatoria Sectorului 5
Adresa: Str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4
Telefon: 021.319.51.80, 021.319.51.81
 Judecatoria Sectorului 6
Adresa: Str. Stirbei-Voda Numarul115
Telefon: 021.637.23.18; 021.637.23.19
 Ministerul Justitiei
Adresa: Str. Apolodor nr. 17
Telefon: 314.44.00
 Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa: Bulevardul Unirii nr.37
Telefon: 021 – 408.36.00; 408.37.00
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa: Splaiul Independentei nr.5,
Tel 021.319.51.80, 021.319.51.81, 021.319.51.83
 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Adresa: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2
Tel: 021-310.39.08/021-310.39.09/021-310.39.12
 

Categorii
imobiliare-stiri

Termeni tehnici imobiliare

Termeni tehnici necesari in imobiliare
C.U – Certificatul de urbanism
Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale,
prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic
si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si
amenajarea teritoriului – spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul,
cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de
teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, etc.), precum si lista
avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii
Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:
– cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului
– documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism
– plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul
judetean de cadastru, geodezie si cartografie
– plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500) si memoriu de prezentare
– act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului (optional)
C.U.T – Coeficientul de Utilizare al Terenului
Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a
tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).
P.A.C – Proiectul pentru Autorizatia de Construire
Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia
se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea,
executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii
Actele si documentele necesare obtinerii autorizatie de construire:
– cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa
– proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)
– documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie
– actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a
lucrarilor de constructie
– certificatul de urbanism
– avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism
– declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului P.A.D – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare
Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia
se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si reproiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si
autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale
regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.
P.O.T – Procentul de Ocupare al Terenului
Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si
Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza
astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in
cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea
construi pe sfert din suprafata terenului).
Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi
amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al
Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de
Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in
autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.
P.U.D – Plan Urbanistic de Detaliu
Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic
General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si detailand continutul
acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din
Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. P.U.D-ul reprezinta documentatia
prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a
unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si
vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei
constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de
urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca
nu exista P.U.D pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza P.U.Gului si P.U.Z-ului.
P.U.G – Plan Urbanistic General
Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a
teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.
Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism
pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din
extravilan). In acelasi timp, P.U.G-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai
apoi in detaliu, la scara mai mica, P.U.Z-urile si apoi P.U.D-urile. P.U.Z – Plan Urbanistic Zonal
Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a
dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii,
productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii
urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localitatii din care face parte. Prin P.U.Z
se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii)
necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata
(P.U.Z-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizanduse etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).