Stiri de ultima ora

Credite imobiliare

imobiliare-marvis, imobiliare-stiri | 7 februarie 2017

Doreşti să achiziţionezi un apartament, un teren, o casă, să-ţi refinanţezi creditul existent, dar să mai rămâi şi cu bani?

Află totul despre creditele ipotecare şi alege în cunoştinţă de cauză! Contacteaza-ne si-ti vom oferi colaborarea cu prima companie cu adevărat specializată în intermedierea de credite ipotecare care te consiliează gratuit în privinţa creditului care ţi se potriveşte.

Calculăm, analizăm, comparăm în locul tău şi pentru tine! Pe scurt, uite cum facem:

  1. Ne intâlnim şi discutăm pentru a-ţi crea profilul financiar.
  2. Analizăm informaţiile furnizate.
  3. Propunem soluţiile de creditare. Le analizăm împreună şi alegem soluţia care ţi se potriveşte cel mai bine.
  4. Pregătim dosarul cu documentele cerute de banca aleasă.
  5. Depunem dosarul şi îl urmărim până la finalizare. Intermediem semnarea documentelor de credit.

Banci recomandate pentru credite imobiliare:

 

broker de credite imobiliare

broker de credite imobiliare

- Kiwi Finance 0767173066

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Royal Bank Of Scotland

 

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- VolskBank

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- OTP Bank

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- GE Money

 

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Credit Euro Bank

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- BCR

 

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Banc Post

 

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Banca Transilvania

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Banca Romaneasca

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Banca Raiffeisen

 

 

banci credit imobiliare

banci credit imobiliare

- Alpha Bank

 

Cariera

imobiliare-stiri | 24 ianuarie 2013

Agentia imobiliara Marvis House Invest angajeaza personal tânăr şi
dinamic. Oferim comision la vanzare respectiv inchiriere, asteptam CV-ul
dvs. la adresa de mail office@imobiliare-marvis.ro

Taxe notariale

imobiliare-stiri | 22 iunie 2012

TAXE NOTARIALE

Taxe si impozite ce trebuiesc platite la notar:
Taxe ce trebuie platite de vanzator, persoane fizice:
Incepand cu 01.01.2007 proprietarul unui imobil de orice fel (casa, apartament, teren cu sau fara constructii) trebuie sa plateasca in momentul transferului de proprietate un impozit calculat dupa cum urmeaza:
1) Pentru imobilele de orice fel dobandite in termen de 3 ani pana la data instrainarii:
-3 % pana la valoarea de 200.000 RON,.inclusiv
-2 % + 6.000 RON la valoare ce depaseste 200.000 RON
2) Pentru imobilele dobandite de peste 3 ani:
-2 % pana la valoarea de 200.000 RON, inclusiv
-1 % + 4.000 RON la valoarea ce depaseste 200.000 RON
Impozitul trebuie platit la NOTARUL PUBLIC in momentul autentificarii contractului de vanzare-cumparare si se calculeaza la valoarea imobilului declarata de parti la notar.
3) Sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.
4) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la
alin (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale în termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
Taxe ce trebuie platite de cumparator:
La incheierea contractului de vanzare-cumparare cumparatorul plateste la NOTARUL PUBLIC numai onorariul notarial.
Onorariul notarial se plateste in momentul incheierii actului de vanzare-cumparare si se calculeaza in functie de valoarea declarata de parti la Notar.

Taxe platite de persoane juridice:
-impozitul pe profit aferent operatiunii de vanzare-cumparare
-taxa de cadastru si publicitate imobiliara in valoare de 100 RON + 1 % din valoarea imobilului declarata de parti la notar.

 

Administratii financiare

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Administratii financiare

 

 Administratia financiara sector 1

Adresa: Str. Roma nr.7, sector 1

Telefon: 230 17 00

Program de lucru: 8.00-13.00 L-V – 18.00-20.00 L si J

 Administratia financiara sector 2 – pentru persoane fizice

Adresa: Str. Avrig, nr. 63, sector 2

Telefon: 256 99 35, 256 99 13

Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J

 Administratia financiara sector 2 – pentru persoane juridice

Adresa: Str. C.A. Rosetti nr.39, sector 2

Telefon: 313 40 08, 313 31 97

 Administratia financiara sector 3 – pentru persoane fizice

Adresa: Str. Lucretiu Patrascanu nr.10, sector 3

Telefon: 340 47 81, 340 16 00

Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J

 Administratia financiara sector 3 – pentru persoane juridice

Adresa: Calea Mosilor nr. 156, sector 2

Telefon: 314 62 22

 Administratia financiara sector 4 – pentru persoane fizice

Adresa: Str. Cutitul de Argint nr.7, sector 4

Telefon: 336 99 40, 336 99 05

Program de lucru: 8.00-13.00 L-V 16.00-18.00 L si J

 Administratia financiara sector 4 – pentru persoane juridice

Adresa: Str. Mariuca nr.14, bl.109, sector 4

Telefon: 334 61 38

 Administratia financiara sector 5

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5

Telefon: 410 06 12, 410 49 41, 410 10 94

Program de lucru: 8.00-11.00 L-J 16.00-18.00 L si J

 Administratia financiara sector 6

Adresa: Str. Popa Tatu nr.7, sector 6

Telefon: 315 32 68

Program de lucru: 8.00-12.00 L-V 16.00-18.00 L si J

 


Birouri de Carte Funciara

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Birouri de Carte Funciara

 Birou de Carte Funciara Sector 1

Primiri Acte: 9.00-11.30

Eliberari Acte: 13.00-15.00

Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 1, sect.3

 Birou de Carte Funciara Sector 2

Primiri Acte: 9.00-11.30

Eliberari Acte: 13.30-15.30

Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 1, sect.3

 Birou de Carte Funciara Sector 3

Primiri Acte: 9.00-11.00

Eliberari Acte: 13.30-15.00

Adresa: Str. Ilfov nr.6, parter, sect.3

 Birou de Carte Funciara Sector 4

Primiri Acte: 9.00-12.00 Marti si Joi

Eliberari Acte: 13.00-15.30 Luni si Joi

Adresa: Bd. George Cosbuc nr. 11, sect.4

 Birou de Carte Funciara Sector 5

Primiri Acte: 9.00-11.00

Eliberari Acte: 14.00-15.30

Adresa: Str. Eugen Carada nr. 3, et. 2, sect.3

 Birou de Carte Funciara Sector 6

Primiri Acte: 9.00-11.30

Eliberari Acte: 12.30-14.00

Adresa: Str. Popa Tatu nr.5, sect.1

 

Dictionar imobiliar

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Dictionar Imobiliar

 

 ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa

incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect

asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile

convenite prin respectivul acord prealabil.

 AFINI – persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot.

Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitatetermen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile

dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)

 CADASTRU – sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin

care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a

tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,

indiferent de destinatia lor de proprietate.

 CARTE FUNCIARA – inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de

publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F

se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate

actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se

intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

 CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE

- expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest

concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni,

aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

 CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE – aptitudinea

generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se

circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

 CLAUZA CONTRACTUALA – stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului

libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

 CONCESIUNE – operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati

economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri

proprietate de stat.

 CONTRACT DE COMISION – contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica

numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent,

sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind

pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea

operatiunii realizate.  CONTRACT DE COMODAT – contract prin care o persoana numita comodant, remite,

spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia

pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.

 CONTRACT DE DONATIE – contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care

una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala,

patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul

celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in

schimb.

 CONTRACT DE INTRETINERE – contract in virtutea careia una din parti numita

intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti,

numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele

necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

 CONTRACT DE LOCATIUNE – contractul in virtutea caruia o persoana numita

locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a

unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui

pret corespunzator.

 CONTRACT DE MANDAT – contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se

obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o

imputernicire in acest scop.

 CONTRACT DE RENTA VIAGERA – contract prin efectul caruia o persoana numita

credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta

persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei

dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

 CONTRACT DE SCHIMB – contract prin care partile, numita copermutanti, dau

fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

 CONTRACT DE SUBLOCATIUNE – acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a

dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza

acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE – contract prin care una din parti, numita

vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator,

care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani

convenita ca pret al bunului vandut.

 DREPT DE ABITATIE – drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu

poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din

casa pe care nu o locuieste.  REPT DE CREANTA – exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic

obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face

sau a nu face ceva.

 DREPT DE IPOTECA – drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al

debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar

dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu

prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

 DREPT DE PREEMTIUNE – facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata

oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

 DREPT DE PROPRIETATE – drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui

lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective

sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa

dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes

propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a

drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei

existente.

 DREPT DE SERVITUTE – drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care

dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate

asupra lucrului altuia.

 DREPT DE SUPERFICIE – drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o

persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe

terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un

drept de folosinta.

 DREPT DE UZUFRUCT – drept real care confera titularului sau posesia si folosinta

asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in

aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta

lucrurilor respective.

 EVICTIUNE – termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte,

a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in

exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare

survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care

exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

 GAJ – contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o

terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in

vederea garantarii executarii unei obligatii.

 POPRIRE – modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani,

titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice

existente.

 PROMISIUNE DE CONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se

obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in

prezent.

 REZILIERE – termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului

sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si

pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a

contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI – desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a

contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a

neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

 SUBROGATIE – procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport

juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial)

datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate

drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

 VICII ASCUNSE – desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale

bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii

bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin

mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi

intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa

masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa

plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.

 TESTAMENT – act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin

care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai

de o parte din aceasta.

 

Ghidul cumparatorului

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Ghidul cumparatorului

 

1. Nu va grabiti – ALEGEREA UNEI PROPRIETATI IMOBILIARE CERE TIMP

Niciodata nu este bine sa va opriti asupra unei proprietati imobiliare inainte de a observa cel

putin trei, patru saptamani ce se intampla in general pe piata imobiliara pentru a va informa bine

asupra preturilor si tendintelor de pe piata. Este bine sa vorbiti cu mai multi proprietari si sa va

sfatutiti cu un agent imobiliar pentru a putea analiza nivelul preturilor din acel moment.

2. Agentiile imobiliare

Desi nu este obligatoriu, sfatul nostru este sa apelati la o agentie imobiliara si va veti simplifica

viata.

De ce este bine sa apelati la o agentie imobiliara?

Pentru ca zi de zi au de a face cu proprietari si oferte imobiliare. Un agent imobiliar experimentat

va va spune ce case sunt de vanzare, la ce preturi, ce anume trebuie sa verificati la o casa, va da

informatii despre amplasament, despre zona, despre vecinatati, despre documentatia care trebuie

stransa pentru actele de vanzare cumparare, daca are sau nu casa ipoteca, cine are dreptul sa o

vanda si multe alte lucruri foarte importante.

3. Cum alegeti o agentie imobiliara?

In primul rand, agentia trebuie sa fie usor de identificat. Firma trebuie sa aiba un sediu fix, sa fie

semnalizata (cu firma la intrare), sa aiba un birou amenajat ca punct de lucru cu publicul, cu

secretariat, dar si o sala de negocieri, in care se poate discuta in particular cu clientii amanuntele

legate de plata, bani, confidentialitate, etc. Este bine ca agentia sa fie afiliata unei uniuni

profesionale, unde sa-i puteti verifica activitatea, daca a avut sau nu abateri si daca este

acreditata. Totusi, nu este obligatorie acreditarea. Este de notorietate faptul ca multe agentii se

lauda ca sunt membrii fondatori ai UNAI, dar de fapt aceasta (UNAI) nici nu mai exista.

Credem ca pana la urma cel mai important factor este increderea pe care v-o inspira oamenii din

agentia respectiva.

4. Agentul imobiliar

Activitatea agentului imobiliar si a agentiei imobiliare sunt reglementate de legea privind

infintarea societatilor comerciale si OG3/2000 privind activitatea si obligatiile legale ale

agentului imobiliar. Din pacate aceasta este oarecum nelucrativa in sensul ca este plina de

confuzii si lipsita de coerenta unei legi care in fond reglementeaza o activitate economica cu

implicatii profunde.

In practica, agentiile imobiliare respectabile au adoptat codul de etica si practica corecta, astfel

incit Dvs. sa puteti sa va rezolvati problema imobiliara in siguranta, rapid si profesional.

Practica pietei imobiliare din Bucuresti a impus asa numitul agent imobiliar dublu care poate

reprezenta atit cumparatorul, cit si vinzatorul. Reprezentarea de catre o agentie dubla cere

cunoasterea si consimtamintul ambelor parti, vinzatorul si cumparatorul. De fapt, agentul dublu

se angajeaza sa serveasca interesele ambelor parti. Acest lucru se intimpla pe toata durata

desfasurari tranzactiei. Comisionul agentului imobiliar este platit atat de vanzator cit si de

cumparator. Cuantumul comisionului este de obicei situat intre 4-6% si impartit intre vanzator si cumparator. La inchirieri comisiunul se situeaza in jurul valorii chiriei pe o luna. Daca lucrati cu

un agent, aveti doua optiuni: puteti lucra cu un agent in regim de contract de intermediere

exclusiv sau puteti lucra cu un agent in regim de contract de intermediere deschis.

5. Atentie la transferul legal al proprietatii

Actul se incheie numai la notar

Cumpararea unui bun imobil trebuie facuta cu act autentic, adica printr-un act incheiat la

notariat, cu respectarea prevederilor legale.

La notariat, vanzatorul trebuie sa prezinte actele lui de proprietate, dovada ferma ca imobilul nu

este grevat de sarcini, de datorii, ca nu a fost vandut anterior. Inaintea prezentarii la notariat,

partile, respectiv vanzatorul si cumparatorul, trebuie sa cada de acord cu unele probleme de

amanunt, pentru a evita unele discutii in fata notarului (pretul stabilit, cine va plati taxele de

timbru si cele notariale, in ce conditii va intra noul proprietar in posesia imobilului etc).

Cine semneaza actele

Chiar daca redactarea actului se face de catre notar sau avocat, este recomandabil ca partile sa se

uite atent pe document. Se impune – atunci cand cel care vinde este casatorit – ca ambii soti sa

semneze actul, deoarece toate bunurile dobandite de soti in timpul mariajului sunt comune. Daca

vanzarea se face de catre unul dintre soti, fara stirea si asentimentul celuilalt, actul, desi incheiat

in fata notarului, poate fi atacat in justitie si anulat.

Atentie la pretul din contract

Un element important al actului de vanzare-cumparare il constituie pretul.

De foarte multe ori, in dorinta de a plati taxe mai mici, partile cad de acord sa treaca un pret mai

mic decat cel stabilit. Acest lucru nu este insa de fiecare data in interesul partilor. De exemplu, in

cazul in care va mai avea loc un proces facut de cineva care revendica o calitate de proprietar

asupra casei, lucrurile devin complicate. Daca instanta de judecata va dispune pe baza probelor

administrate anularea actului autentic de vanzare-cumparare, atunci in mod firesc, cumparatorul

are dreptul sa-si primeasca suma platita drept pret trecuta in contract. Pe de alta parte, vanzatorul

poate avea si el necazuri cu ocazia declararii unui pret mai mic. Este posibil ca la un moment dat

cumparatorul sa pretinda ca a platit o suma mai mare decat s-a convenit ca pret al vanzarii.

Atentie la clauza eliberarii

In practica, se intalnesc multe situatii cand se fixeaza o data certa, dar vanzatorul nu paraseste

imobilul, iar in lipsa de precizari clare in actul de vanzare, se ajunge chiar la procese, la amanari

lungi si obositoare, la nervi, etc.

Cereti garantii explicite

In contract, vanzatorul trebuie sa garanteze ca imobilul nu este grevat de servituti sau alte sarcini

ori ca nu a mai fost vandut si altuia. Lumea imobiliara autohtona a fost in ultimii ani zguduita de

o serie intreaga de scandaluri pornite de la faptul ca escrocii, cu complicitatea notarilor, au dat

tepe de miliarde. Pentru a se evita asemenea situatii, este bine ca dosarul de vanzare-cumparare

sa fie complet. Acesta va contine, pe langa contractul propriu-zis, dovada inscrierii in cartea

funciara (dupa ce in prealabil s-a obtinut un numar cadastral) si certificatul fiscal (obtinut de la

administratia financiara).

E bine sa aveti martori

E bine ca la notariat cumparatorul sa fie insotit de inca o persoana sau doua. Acestea,

recomandabil sa nu fie rude apropiate, pot fi citate ca martori daca vreodata vanzatorul ar incerca

rasturnarea actului.

Fii in continuare precautOdata incheiat contractul de vanzare-cumparare, oricine poate fi sigur ca este proprietar.

Masurile de precautie nu trebuie sa lipseasca totusi. Cumparatorul sa se asigure ca cel care i-a

vandut casa, i-a remis toate actele de proprietate (contract de vanzare-cumparare, certificat de

mostenitor, act de donatie etc). De asemenea, tot la notariat va trebui trecuta transcrierea,

inregistrarea proprietatii pe numele cumparatorului. Ultimul drum va fi facut la administratia

financiara, unde se va cere trecerea rolului imobilului pe numele noului proprietar.

Succes la cumparaturi!

 

Ghidul vanzatorului

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Ghidul vanzatorului

Din moment ce ati ajuns aici este evident ca intentionati sa vindeti o proprietate imobiliara. Iata

cateva informatii ce va ajuta sa incheiati o afacere cat mai profitabila pentru dumneavoastra.

Pentru a realiza acest lucru sant necesari cativa pasi pe care trebuie sa-i parcurgeti:

1. Pregatirea actelor

Inainte de a pune in vanzare o proprietate imobiliara este necesar sa va asigurati ca toate actele

sunt in regula, exemplu: daca este intabulat si declarat la finante, succesiunea incheiata,

impozitele platite la zi, ipoteca radiata din foaia de sarcini a imobilului – daca e ste cazul, etc.

Puteti pierde o oferta foarte buna sau un client daca toate aceste aspecte nu sunt puse la punct.

2. Pretul

Bineinteles ca dumnavoastra sperati sa obtineti o suma cat mai mare la incheierea tranzactiei.

Totusi situatia trebuie privita in mod realist. Apeland la toate informatiile din piata sau la

serviciile unei agentii imobiliare veti avea parte de consiliere gratuita in domeniul imobiliar si

veti obtine o evaluare realista a pretului.

Nu uitati ca majoritatea cumparatorilor sunt informati si analizeaza intotdeuna mai multe oferte.

Evident ca vor alege cea mai avantajoasa oferta ce o gasesc dupa crireriile lor de selectie.

Pretul depinte in mare masura si de perioada de timp in care doriti sa vindeti. O vanzare urgenta

presupune intotdeauna si un pret mai mic, in timp ce pretul cel mai bun poate fi obtinut doar daca

nu va grabiti.

3. Publicitatea

Oferta dumneavoastra trebuie facuta publica si veti fi cu atat mai avantajat cu cat sporiti caile si

modalitatile de expunere publica. Noi va sugeram sa promovati oferta dumneavoastra utilizand

toate formele de publicitate: internet, publicatii locale si nationale, reviste de afaceri, etc., in felul

acesta veti avea posibilitatea sa intrati in contact direct atat cu potentialii clienti cat si cu diferite

agentii imobiliare.

In functie de impactul publicitatii facute, puteti reveni la etapa pretului, facand ajustarile

necesare: cresterea sau scaderea pretului.

4. Selectionarea unei agentii imobiliare

Este bine pentru dumneavoastra sa luati in considerare toate ofertele ferme primite si sa decideti

daca lucrati sau nu cu o agentie imobiliara, sau daca veti lucra exclusiv cu o singura agentie

imobiliara. Negocierea pretului depinde in mare masura de acestea. Nu uitati sa negociati totul la

maxim, sa cereti in permanenta imposibilul ca sa fiti sigur ca veti obtine tot ce este posibil – ne

referim atat la pretul proprietatii imobiliare, cat si la toate conditiile de colaborare cu o agentie:

termene, comisioane, taxe, etc.

Totusi nu uitati ca marja de negociere este una dintre cele mai raspandite strategii aplicate pe

piata imobiliara, iar aratandu-va rezonabil si deschis la negociere puteti castiga cumparatorul de

partea dvs. 5. Selectionarea ofertelor

Nu pierdeti contactul cu potentalii cumparatori. Implicati-va direct in toate negocierile chiar daca

lucrati sau nu cu o agentie imobiliara. Tineti cont de sfatul agentului, nu uitati ca el este de partea

Dvs.

6. Intocmirea actelor

Daca lucreti cu o agentie imobiliara, atunci lucrurile sunt simple – agentia se ocupa de toate

actele, Dvs. doar trebuie sa le semnati. Nu uitati ca actele trebuie autentificate de un notar,

vanzarea efectiva facandu-se doar in fata acestuia.

Daca nu vindeti printr-o agentie atunci tot la un notar trebuie sa ajungeti, numai ca actele trebuie

sa le pregatiti singur.

Desi nu este obligatoriu, sfatul nostru este sa apelati la o agentie imobiliara.

Apeland la o agentie puteti evita situatii neplacute cum ar fi:

- Transformarea imobilului dumneavoasta intr-un pasaj pietonal pe unde sa treaca    zeci de

vizitatori mai mult sau mai putin interesati.

- Risipa de timp si bani pentru: pregatirea documentatiei de vanzare, studierea    pietei, gasirea

potentialilor cumparatori

- Implicarea in tranzactii care ar putea avea urmari dintre cele mai neplacute

- Imposibilitatea finalizarii unei tranzactii odata incepute

- Neplaceri ce decurg din evaluarea gresita a imobilului

In mod normal, apeland la o agentie imobiliara, vanzatorul are urmatoarele avantaje:

- Evaluarea realista a pretului

- Publicitatea ofertei

- Selectia cumparatorilor

- Securitatea tranzactiei

- Obtinerea in timpul cel mai scurt a pretului optim

- Verificarea si realizarea in timp util a documentatiei de vanzare

Vanzare buna!

 

Adrese si program Judecatorii

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Judecatorii – adrese si program judecatorii

 

 Judecatoria Sectorului 1

Adresa: Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4

Telefon: 021.318.77.01 int. 464

 Judecatoria Sectorului 2

Adresa: B-dul. Unirii, nr.37, sector 3

Telefon: 021.408.36.00

 Judecatoria Sectorului 3

Adresa: Str.Ilfov 6, sector 3

Telefon: 021.3138739, 021.3139915

 Judecatoria Sectorului 4

Adresa: Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4

Telefon: 021.313.29.54

 Judecatoria Sectorului 5

Adresa: Str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4

Telefon: 021.319.51.80, 021.319.51.81

 Judecatoria Sectorului 6

Adresa: Str. Stirbei-Voda Numarul115

Telefon: 021.637.23.18; 021.637.23.19

 Ministerul Justitiei

Adresa: Str. Apolodor nr. 17

Telefon: 314.44.00

 Tribunalul Municipiului Bucuresti

Adresa: Bulevardul Unirii nr.37

Telefon: 021 – 408.36.00; 408.37.00

Curtea de Apel Bucuresti

Adresa: Splaiul Independentei nr.5,

Tel 021.319.51.80, 021.319.51.81, 021.319.51.83

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Adresa: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2

Tel: 021-310.39.08/021-310.39.09/021-310.39.12

 

Termeni tehnici imobiliare

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Termeni tehnici necesari in imobiliare

C.U – Certificatul de urbanism

Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale,

prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic

si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si

amenajarea teritoriului – spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul,

cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de

teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, etc.), precum si lista

avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului

- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism

- plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul

judetean de cadastru, geodezie si cartografie

- plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500) si memoriu de prezentare

- act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului (optional)

C.U.T – Coeficientul de Utilizare al Terenului

Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a

tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

P.A.C – Proiectul pentru Autorizatia de Construire

Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia

se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea,

executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii autorizatie de construire:

- cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa

- proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)

- documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a

lucrarilor de constructie

- certificatul de urbanism

- avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism

- declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului P.A.D – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare

Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia

se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si reproiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si

autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale

regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

P.O.T – Procentul de Ocupare al Terenului

Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si

Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza

astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in

cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea

construi pe sfert din suprafata terenului).

Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi

amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al

Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de

Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in

autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.

P.U.D – Plan Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic

General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si detailand continutul

acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din

Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. P.U.D-ul reprezinta documentatia

prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a

unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si

vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei

constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de

urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca

nu exista P.U.D pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza P.U.Gului si P.U.Z-ului.

P.U.G – Plan Urbanistic General

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a

teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism

pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din

extravilan). In acelasi timp, P.U.G-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai

apoi in detaliu, la scara mai mica, P.U.Z-urile si apoi P.U.D-urile. P.U.Z – Plan Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a

dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii,

productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii

urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localitatii din care face parte. Prin P.U.Z

se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii)

necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata

(P.U.Z-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizanduse etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

 

Pagina 1 din 212››