Cum se obtine acordul de mediu pentru constructii

CE ESTE ACORDUL DE MEDIU?
Acordul de mediu este decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care ofera titularului de proiect dreptul sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.
Acordul de mediu este emis de Agentia pentru Protectia Mediului in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
CAND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU?
Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi, pentru modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.
UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind conditiile de protectia mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in viguare privind autorizarea lucrarilor de constructii) necesara pentru obtinerea Acordului Unic se depun la Autoritatea Publica pentru Protectia Mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.
LEGISLATIE CURENTA

OUG 195/2005 privind Protecia Mediului;

HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului aspra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

ACTE NECESARE

Cerere;

Fisa tehnica de mediu, conform Ordin 1430/2005, care se elibereaza odata cu certificatul de urbanism de catre comisiile de acorduri unice;

Certificat de urbanism;

Acte doveditoare ale dreptului de folosinta (copie);

Plan de situatie, anexa la certificatul de urbanism (copie);

Plan de incadrare in zona (copie);

Dovada platii tarifului initial de avizare conform anexei 5 din Ord. 860/2002 – memoriu tehnic conform normativului de continut (anexa II.2) din Ord. 860/2002 pentru proictele care se incadreaza in Anexa I.1 sau I.2 din ordinul mentionat mai sus;

Anunt public conform modelului din Ordinul 1037/2005, de modificare si completare a Ord. 860/2002.

TARIFE

Evaluarea initiala a solicitarii (pentru proiecte cu impact nesemnificativ carora li se aplica stampila de tip A si pentru proiecte cu impact redus, carora li se aplica stampila de tip B, fara parcurgerea etapei de incadrare) – 100 lei.

Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului (pentru proiecte care se regasesc pe anexa I.2 a ord. 860/2002 si se supun etapei de incadrare in vederea realizarii Evaluarii Imapactului de Mediu) – 400 lei.

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului – 1.000 lei.

Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului – 2.000 lei.

Revizuirea/actualizarea acodului de mediu – 500 lei.

Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului – 2.000. lei
VALABILITATE
Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile pentru care a fost eliberat nu incep in maximum doi ani de la data emiterii acordului lui.
Acordul de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestuia dupa o somatie prealabila cu termen care se mentine pana la eliminarea acuzelor, dar nu mai mult de sase luni.
Acordul de mediu se revizuieste daca apar elemenete noi necunoscute la data emiterii.

 

legislatie-imobiliare | 15 mai 2012

 

Vizite : 2065 , 1 astazi

  

Locuinte rezidentiale

Locuinte rezidentiale - Imobiliare - Anunturi Imobiliare - Inchirieri Garsoniere Ieftine - Apartamente Ieftine - Prima Casa